Aleksandar Pavlovic RUMORS & NEWS

  • 1032d
    Trail Blazers PR @TrailBlazersPR

    The Portland Trail Blazers have placed G/F Sasha Pavlovic on waivers.